Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2020

bellabella
5989 1538 500
Reposted fromzoou zoou
bellabella
bellabella
6241 551e 500

February 24 2020

bellabella
(…) z facetem który cię kocha, szanuje, wspiera i nie zabiera ci przestrzeni prywatnej będziesz czuła się najbardziej wartościowa na świecie.
— Magdalena Czmochowska - "Cholerna Książka"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
bellabella
Lauren Olivier - "Delirium. Trylogia"
Reposted fromInnominate Innominate viaMsChocolate MsChocolate
bellabella
8562 85de 500
— Carl Sandburg
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
bellabella
(...) żeby uczucie trwało, trzeba zgodzić się na niepewność, wypłynąć na niebezpieczne wody, tam gdzie posuwa się do przodu tylko ten, kto ufa, odpoczywać unosząc się na zmiennych falach zwątpienia, znużenia, spokoju, ale nigdy nie zbaczać z kursu.
— Éric-Emmanuel Schmitt - "Małe zbrodnie małżeńskie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
bellabella
Kochałam go. Tak bardzo go kochałam. Kochałam go, nie żałując wczorajszego dnia i nie bojąc się jutrzejszego. Kochałam go w tamtej chwili, w ciszy, w tajemniczym szepcie miłości, który mogły zrozumieć jedynie młode dusze.
— Brittainy C. Cherry - "Art & Soul"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
bellabella
Wszystko będzie dobrze (...) choć jeszcze nie dzisiaj.
— Brittainy C. Cherry - "Art & Soul"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

February 23 2020

bellabella
Wiem, że dotarłeś na skraj załamania.
Ale błagam, wytrzymaj jeszcze chwile.
— Matthew Quick – Wybacz mi, Leonardzie
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaimpulsivee impulsivee
bellabella
bellabella
7882 36cc 500
Reposted frompapaj papaj viairmelin irmelin
bellabella
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata ''Oranżada''
Reposted frompsychodelik psychodelik viairmelin irmelin
bellabella
najtrudniej jest widzieć słońce
wierzyć w słońce
i nie czuć ciepła
— Halina Poświatowska
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu viairmelin irmelin
bellabella
5809 ef13 500
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viairmelin irmelin
bellabella
bellabella
Chętnie zniknęłabym na miesiąc lub rok
— Mela Koteluk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasilkdreams silkdreams
bellabella
Podziwiam ludzi, którzy umieją powiedzieć: już wystarczy, dziękuję
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasilkdreams silkdreams
bellabella
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
bellabella
7861 4d13
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl