Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2020

bellabella
1755 5697 500
NOC.
bellabella
Nie ma znaczenia czy masz styl, reputację, czy pieniądze. Jeśli nie masz dobrego serca, nie jesteś niczego wart.
— Louis de Funès
bellabella
bellabella
Część mnie silnie walczyła o pozostanie dzieckiem, o zabawę, brak zobowiązań i radość ze wszystkiego co mam. Konkurowała z czymś zmieniającym się we mnie bezpowrotnie. Z zatraceniem i zyskaniem świadomości o życiu, jakiej nie miałam.
— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
bellabella
Dlaczego akurat ta osoba przytrafiła mi się w życiu?
A może wybrałam ją sobie i to byl jeden z najgorszych wyborów, których dokonałam?
— Aleksandra Nawój
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
bellabella
Jak można przejść od żaru miłości do pustki w oczach? To najokrutniejsza śmierć.
— Aleksandra Nawój
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

January 25 2020

bellabella
8986 5044
Danuta Wawiłow - "Wędrówka"
bellabella
8986 5044
Danuta Wawiłow - "Wędrówka"
bellabella
6803 f053 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
bellabella
Ale dokądkolwiek pójdziesz, byłoby miło, żebyś kiedyś wrócił. Albo chociaż o mnie pamiętał.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazyrafa zyrafa

December 18 2019

bellabella
0097 800b
Reposted fromxawery xawery viazyczecizycia zyczecizycia

December 17 2019

bellabella
8568 f462 500
Reposted fromxawery xawery viazyczecizycia zyczecizycia
bellabella
3272 6765 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"

November 13 2019

bellabella
9403 47ee 500
Reposted fromcrazydunky crazydunky

November 06 2019

bellabella
9323 1fd9 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
bellabella
0396 f5a4 500
Reposted fromnyaako nyaako
bellabella
0479 8db1 500
Reposted fromnyaako nyaako
bellabella
1173 8783
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka
bellabella
nutella/signal
Reposted frombert bert
bellabella
marlboro/nestle water
Reposted frombert bert
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl