Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2020

bellabella
7977 5a0d
Reposted frompulperybka pulperybka
bellabella
3011 15a3 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

March 16 2020

bellabella
5903 6bb7 500
Reposted fromshibouk shibouk viazyrafa zyrafa
bellabella
5023 1ce0 500
Reposted fromsoftboi softboi viazyrafa zyrafa
bellabella
2552 b88b
Reposted fromretaliate retaliate viazyrafa zyrafa
bellabella
Tak naprawdę mamy tylko ten wieczór, tę minutę. Nie ma wczoraj, bo już minęło, ani jutra, bo nie wiadomo czy nadejdzie. Jest tylko dziś. Cała reszta to wspomnienie albo marzenie.
— Diana Palmer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
bellabella
Niektóre rzeczy stają się lepsze gdy pada. Na przykład czytanie albo spanie.
— Lisa Kleypas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
bellabella
Ból musi wyboleć. Łzy muszą wypłynąć co do ostatniej.
— Małgorzata Kalicińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
bellabella
Lepiej, żebyś bardzo cierpiała teraz niż trochę przez całe życie.
— Anna Gavalda
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
bellabella
Wystarczająco dobrze oznacza, że robisz coś najlepiej, jak umiesz, ale nie cierpisz, że nie umiesz lepiej.
— Julia Kijowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
bellabella
5584 9622 500
Reposted fromsosna sosna viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
bellabella
6075 1425 500
bellabella
Powróciłam. To coś oznacza.
— Hi mała 😉
bellabella

Umiesz śmiało marzyć, ale na śmiały czyn to już cię nie stać.


— W.Szekspir
bellabella
Myślę, że to ważne: uświadomić sobie, że możesz za czymś tęsknić  i jednocześnie wcale nie chcieć tego  z powrotem.
— Paulo Coelho
bellabella
Przychodzi taki dzień w życiu, że człowiek nie chce już dalej udowadniać innym ludziom swojej wartości. 
Ci co zobaczyli, to wiedzą, Ci co nie, to już nie zobaczą. 
Szkoda czasu na dowody.
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaRybciaaa Rybciaaa
bellabella
3171 68f1 500
Reposted frommodalna modalna viaRybciaaa Rybciaaa
bellabella
4850 75c6 500
Reposted frommangoe mangoe viairmelin irmelin
bellabella
8955 f373 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadreamadream dreamadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl