Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2019

bellabella
0385 3cd7 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viazoou zoou
bellabella
9233 e9c0 500
Reposted frompiehus piehus viazoou zoou
bellabella
7724 326d 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
bellabella
1453 374f 500
bellabella
Jestem jedną z tych osób, które mają radosne usposobienie, lecz smutną duszę.
Reposted fromnikami nikami viazoou zoou
bellabella
0974 a83d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viazoou zoou
bellabella
8621 d76a 500
Reposted fromnutt nutt viazoou zoou
bellabella
7175 42b2
Reposted fromnoone97 noone97 viazoou zoou
bellabella
I tak dziwnie oddycha się tym tygodniem, zbyt ciężko.
Reposted fromzenibyja zenibyja viazoou zoou
bellabella
bellabella
9367 7d34 500
Reposted fromdilma dilma viazoou zoou
bellabella
balonik
Reposted frommajkey majkey viazoou zoou
bellabella
Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. 
I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa.
Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
Gdy emocje już opadną, miej odwagę spojrzeć prawdzie w oczy
nim odejdziesz na zawsze.
— Włóczęga
Reposted fromhormeza hormeza viazoou zoou
bellabella

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viazoou zoou
bellabella
Ludzie często mówią: 'Masz psa? Jak jest stary, to kup sobie drugiego, młodego, żeby ci nie brakowało, jak tamten zdechnie'. Albo mówią do kogoś, kto cierpi: 'Nie przejmuj się, znowu pokochasz'. Według nich miłość to pewna ilość energii, którą człowiek dysponuje i którą można dowolnie przerzucać z jednego obiektu na drugi. Dla mnie miłość jest czymś nieprzekładalnym.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
bellabella
7452 9eee 500
bellabella
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazoou zoou
bellabella
0338 8c8c
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaimpulsivee impulsivee
bellabella
9017 d3ea 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl