Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

bellabella
bellabella
bellabella
bellabella
bellabella
bellabella
bellabella
bellabella
bellabella
0859 37ff
Reposted fromkeik keik viadancingwithaghost dancingwithaghost
bellabella
Chciałoby się zacząć jeszcze raz
— Coma "Daleka droga do domu"
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory vianutt nutt
bellabella
Ukochanego mężczyznę trzeba wybrać z tęsknoty duszy 
Reposted fromupinthesky upinthesky vianutt nutt
bellabella
Mąż, przyjaciel, kochanek zawsze powinien być jedną osobą.
Reposted fromte-quiero te-quiero vianutt nutt
bellabella
0752 992d 500
bellabella
Właśnie nadeszło "kiedyś"
i nic się nie zgadza.
Reposted fromaggape aggape vianezavisan nezavisan

March 12 2018

bellabella
5880 8534
Reposted fromszatatan szatatan vianezavisan nezavisan
bellabella

Spacerowanie palcami po Tobie.
     

— Adamczyk
Reposted frompiepszoty piepszoty vianezavisan nezavisan
bellabella
Jeśli udało Ci się uratować chociaż jedno życie, zmienić chociaż raz szlak biegu zdarzeń na lepszy, jeśli udało Ci się podnieść z bruku czyjeś serce, albo wnieść w czyjś świat coś dobrego, jeśli ofiarowałeś komuś, coś co pozwoliło mu na nowo uwierzyć – to myślę, że udało Ci się zrobić to, co w życiu najważniejsze. 
— Aleksandra Steć
bellabella
0808 8b33
bellabella
Nieważne, że czasami będziesz miała ochotę wszystko rzucić i poddać się. Nieważne, że wielokrotnie stwierdzisz, iż to nie ma sensu. Nieważne, że poczujesz nagle, iż wszyscy wokół spiskują za Twoimi plecami, odbierając Ci szczęście. Nieważne, że momentami będziesz zmęczona. Nieważne nawet, że będziesz sama, że będzie szaro, zimno i jakoś nie tak... Jesteś warta wszystkiego. Wygrasz.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
bellabella
"Posłuchaj, powiem to w ten sposób: dla mnie jesteś numerem jeden, a numer dwa nawet nie istnieje
— Charles Bukowski
Reposted fromswojszlak swojszlak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl