Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2019

bellabella
0713 ed73 500
Reposted fromsoftboi softboi vianutt nutt
bellabella
0996 83e1 500
Reposted fromnutt nutt
bellabella
2671 ae82 500
Reposted frompampunio pampunio vianutt nutt
bellabella
Bądź przywódcą. Pamiętaj, że tylko pierwszy pies w zaprzęgu ma dobry widok.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 31 2019

bellabella
7645 20ae
Reposted fromnyaako nyaako viazyrafa zyrafa
bellabella
9493 0832 500
Reposted fromhare hare viairmelin irmelin
bellabella
Pierwsza warstwa: skóra.
Druga warstwa: krew.
Trzecia warstwa: kości.
Czwarta warstwa: dusza.

A ślad
twoich zębów
jest najgłębiej,
najgłębiej. 
— Marcin Świetlicki
bellabella
4503 8fde 500
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
bellabella
bellabella
bellabella
Kiedyś: 
"-Przyjechać po ciebie?
-nie trzeba, to za daleko"

"-przyjedziesz po mnie?
-to za daleko"

— Z cyklu udany związek..
bellabella
bellabella
bellabella
Nie bede zmieniał planów dla Twojego widzimisie" "Wypierdalaj mi stad" "Zajebie cie" "Będziesz się ze mna pierdolic wtedy gdy tego chce" "Wpierdolic ci?!"
— Z cyklu udany związek..

March 23 2019

bellabella
1972 1a09
Reposted from4777727772 4777727772 viamikrokosmos mikrokosmos
bellabella
Sukces przychodzi, (z) czasem.
— 1:24
Reposted fromgogullo77 gogullo77 viasweetnothingg sweetnothingg
bellabella
2478 f5b4 500
bellabella
1338 0209 500
Reposted fromlaluna laluna viamikrokosmos mikrokosmos
bellabella
5289 fc33
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
bellabella
3744 3e92
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl