Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2019

bellabella
Zawsze jesteśmy wierni jakiejś miłości i dlatego omijają nas inne.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazyczecizycia zyczecizycia
bellabella
U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr 
Nazywa się
Rozczarowanie.
Reposted fromlovvie lovvie vianutt nutt
bellabella
Ach, kiedy ona cię kochać przestanie: 
Zobaczysz! 
Zobaczysz noc w środku dnia, 
Czarne niebo zamiast gwiazd; 
Zobaczysz wszystko to samo, 
Co ja. 
Reposted fromkrn krn vianutt nutt

February 09 2019

bellabella
bellabella
9880 4415 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viawakemeupx wakemeupx
bellabella
Już za długo Cię nie było, żebyś teraz mógł być.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

February 08 2019

bellabella

February 05 2019

bellabella
6431 5c38 500
Reposted fromlunainforest lunainforest viairmelin irmelin
bellabella
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaawakened awakened
bellabella
5665 ee31
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaawakened awakened
bellabella
0072 7de9
365<3
bellabella
Nie chcę już więcej kochać, cierpieć, czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie.
— Marek Hłasko
Reposted fromfonar fonar viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
bellabella
9032 3d92
Reposted fromgreens greens viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze

November 09 2018

bellabella
"-odwieziesz mnie do domu?
-nie będę się kurwa pytał !"
Slodziutko kurwa..

— W chuj nie miłe

November 01 2018

bellabella
bellabella
4264 dcef
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawakemeupx wakemeupx
bellabella
bellabella
Reposted fromoll oll viate-quiero te-quiero

October 28 2018

bellabella
5028 c560 500
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke
bellabella
5034 703b 500
Reposted fromoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl