Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2019

bellabella
9403 47ee 500
Reposted fromcrazydunky crazydunky

November 06 2019

bellabella
9323 1fd9 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
bellabella
0396 f5a4 500
Reposted fromnyaako nyaako
bellabella
0479 8db1 500
Reposted fromnyaako nyaako
bellabella
1173 8783
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka
bellabella
nutella/signal
Reposted frombert bert
bellabella
marlboro/nestle water
Reposted frombert bert
bellabella
bellabella
Reposted fromFlau Flau viamarysia marysia
bellabella
9051 9cee 500
cytat i ilustracja pochodzą z kalendarza wydanego przez @wydawnictwo_wam z tekstami @kasiaolubinska 
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaawakened awakened
bellabella
Kiedyś będzie pieknie, kurwa. Przepięknie będzie.
— .
Reposted fromzoou zoou viazoou zoou
bellabella
Po prostu chcę wierzyć, że jednak coś dla Ciebie znaczę.
— ja. dzisiaj. ciesząc się, że przerwałeś ciszę.
Reposted fromhesiamela hesiamela viazoou zoou
bellabella
0065 c907
Reposted fromchocoway chocoway viazoou zoou
bellabella
bellabella
Nie pozwól, by ktokolwiek mówił ci, ile jesteś warta. Sama musisz to odkryć.
— Jenny Blackhurst
bellabella
bellabella
3516 c4c4
Reposted fromCykcykcyk Cykcykcyk viazoou zoou
bellabella
bellabella
9467 83d2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaimpulsivee impulsivee
bellabella
1441 e141
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl