Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2019

bellabella
- Będziesz szczęśliwa - powiedziało Życie. - Ale najpierw nauczę cię być silną.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazyrafa zyrafa
bellabella
1396 bdf5 500
Reposted frompiehus piehus viazyrafa zyrafa
bellabella
Nękają mnie po nocach myśli o Tobie.
Reposted fromiamstrong iamstrong viazyrafa zyrafa
bellabella
To nie jest taki smutek, że chce ci się płakać, to smutek, od którego boli cię szyja. Smutek jak reumatyzm
— J. Żulczyk
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viazyrafa zyrafa
bellabella

Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.

— C. Joybell C.
Reposted fromyourtitle yourtitle viazyrafa zyrafa
4783 08a2 500
Reposted fromdeviate deviate viazyrafa zyrafa
bellabella
4219 528b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
bellabella
2594 e4c2
Reposted fromohwhat ohwhat viarawwwr rawwwr
bellabella
2796 9e31 500
Reposted fromtgs tgs viarawwwr rawwwr
bellabella

ruch jednostajnie popierdolony.

kiedy spotkasz kogoś z kim Twój czas płynie szybko. nie jesteś w stanie oderwać się od rozmowy. nie wstydź się o tym mówić. o uczuciach, o wszystkim, co czujesz. nawet, jeśli znacie się krótko.  uczucia zawsze są prawdziwe. szczere. nie wymagają wyjaśnień. domagają się jednak, żeby były okazywane i czasem wysłowione. człowiek potrzebuje pewności. potrzebuje wiedzieć. hej, Ty, Ciebie wybrałem. zostań ze mną.
mów. okazuj. póki masz komu.
dbajcie o siebie.
bellabella
To dziwne, że daje się ludziom, których się kocham, tak wielką władzę nad sobą.
— Tara Westover – Uwolniona. Jak wykształcenie odmieniło moje życie
bellabella
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
bellabella
7354 9adb
bellabella
"Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu" Julia Roberts

September 03 2019

bellabella
Reposted fromFlau Flau

September 02 2019

bellabella
0347 4cc6
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazoou zoou
bellabella
0734 8ae2 500
Reposted fromdelain delain viazoou zoou
bellabella
6144 4550
Reposted fromobliviate obliviate viazoou zoou
bellabella
2385 a9e3 500
bellabella
6827 74d9 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl