Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

bellabella
Łatwiej rozstać się przy złamanym sercu niż przy zniszczonej duszy.
— Esseral
Reposted fromgreywolf greywolf viagdziejestola gdziejestola
bellabella
Przytulił ją; bardzo lubił trzymać ją w ramionach. Gdy się już w coś takiego zabrnie, uczucie może być nawet lepsze niż seks - bycie potrzebnym i kochanym to lepsze niż uprawianie miłości.
— Dean Koontz - "Maska"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazoou zoou
bellabella
Jak komuś zależy to sie odzywa
Nie mam nic więcej do powiedzenia
— szkoda, że nikt się nie odzywa
3117 c63d
Reposted fromshitsuri shitsuri viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze

March 23 2017

bellabella
Inny chłopiec powiedział, że miłość jest wtedy, kiedy pomagasz komuś płakać, gdy jest mu źle. Czyli jesteś z nim, gdy świat się wali, a nie wtedy, gdy zakochani otwieracie szampana.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRybciaaa Rybciaaa
bellabella
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu, i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił.
— Haruki Murakami
Reposted fromAllOrNothing AllOrNothing viaRybciaaa Rybciaaa
bellabella
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaRybciaaa Rybciaaa
bellabella
Nie chce zyc
bellabella
bellabella
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
bellabella
4104 2000
Reposted fromrazemosobno razemosobno viagdziejestola gdziejestola
bellabella
Najmniej odporni jesteśmy na ciosy tych, których kochamy.
— Salman Rushdie
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze

March 19 2017

bellabella
8398 59f7 500
M. Halber
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viazoou zoou
bellabella
6801 68f6 500
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
bellabella
Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną se­kundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś szep­tem "cholera, bra­kuje mi jej". 
— ehh
bellabella
bellabella
Zamartwiasz się myślami. Wracasz do waszej ostatniej rozmowy i odtwarzasz ją w głowie od początku do końca, prawda?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoczekalniadusz poczekalniadusz

March 18 2017

4379 7c7d 500
Reposted fromorendasophie orendasophie
2646 41d3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl