Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2017

bellabella
0924 c398 500
Reposted fromkatsiu katsiu viatoniewszystko toniewszystko
bellabella
1953 d02d 500
Reposted fromtichga tichga viatoniewszystko toniewszystko
bellabella

Przyzwyczajasz się do człowieka, a on co? Wysiada na następnym przystanku.

— Piotr C. "Brud"
bellabella
9261 b6ce 500
bellabella
9310 a1c9
Reposted fromwkropki wkropki viatoniewszystko toniewszystko
2819 e67e 500
bellabella

Odkąd pojawiłeś się w moim życiu, już nigdy nie będę taka jak dawniej.

— E. L. James
5726 6ffa 500

I love this photo because at first you think that she was going to get married but instead her husband to be left her, or something like that. but actually it’s quite the opposite. I clicked on the source and it brought me to an article explaining the story behind this photo, and she’s not crying, she’s hungover. her and her husband went to a football game on their wedding day, and got extremely drunk and partied all night. they took the subway home because they couldn’t drive. so no, it’s not a sad heartbreaking story, it’s a crazy joyful one. which in my opinion makes the picture even more amazing.

bellabella
Rozciągnęła wokół siebie granicę, której nikomu nie pozwala przekroczyć. Wielokrotnie ludzie podziwiają ją za to, co osiągnęła i co robi. Jaka jest. A ona widzi tylko to, czego nie udało się zrobić. Każdego dnia musi udowadniać sobie, że jest coś warta. Rozumiesz? Nie komuś, sobie!
— Agnieszka Płoszaj - "Czarodziejka"
bellabella
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatoniewszystko toniewszystko
bellabella
1498 387d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaRybciaaa Rybciaaa
bellabella
Czemu tak zależy Ci na ludziach, którym nie zależy?
— Michałło Tumblerro
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRybciaaa Rybciaaa

May 04 2017

bellabella
znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło
tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność
to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam
to nudne
to trudne
to niemożliwe
— mateusz szulc.

May 03 2017

bellabella
Don't lose who you are in the blur of the stars,
Seeing is deceiving, dreaming is believing,
It's okay not to be okay
Sometimes it's hard, to follow your heart.
But tears don't mean you're losing, everybody's bruising,
Just be true to who you are
Who You Are
bellabella
bellabella
No there's no one else's eyes
That could see into me
No one else's arms can lift
Lift me up so high
Your love lifts me out of time
And you know my heart by heart

April 23 2017

bellabella
5423 c8b4

April 15 2017

bellabella
Chciałabym być dobra. Nie być dla nikogo zgryzotą. Marzę, żeby moja obecność wpływała kojąco na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
bellabella
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
bellabella
moim największym wrogiem jestem ja sama. smutne.
przez jakiś czas wierzyłam, że jestem fajna, zabawna, może nawet ładna, ha.
teraz budzi się znów to smutne, szare, wciskające w kąt pokoju uczucie beznadziejności, bylejakości, pustości, nijakości.  czemu tak trudno jest siebie lubić i doceniać? 
— xxx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl