Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

7874 63df 500

nierozrywalna nić, która może się rozciąga w nieskończoność, ale nigdy nie zerwie.
kilka razy w życiu związane się taką znajomość

Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
bellabella
-To twoja wina, to Ty uciekłaś.
-Zawsze uciekałam. To Ty nie pobiegłeś za mną.
Reposted frommefir mefir viarawwwr rawwwr
bellabella
1350 614f
bellabella
bellabella
- Ostatnio jesteś jakiś przygnębiony - powiedział.
- Może i tak.
- Na pewno za dużo rozmyślasz nocami. Ja przestałem.
— Ślepa wierzba i śpiąca kobieta
Reposted fromakallabeth akallabeth viagdziejestola gdziejestola
bellabella

Nie proś, bym zasypiała spokojnie
Z pustym sercem tak śpi się okropnie

A tak chciałabym, żebyś tę pustkę
Swym „dobranoc” wypełnił, nim usnę

Nie doczeka się serce styrane
Jak zasnęłam z pustym, z pustym wstanę.

— Magdalena Rusnak https://www.facebook.com/FaustynaPrzezMaleF?fref=ts
Reposted fromresort resort viagdziejestola gdziejestola
bellabella
I napisałbym do Ciebie, ale jakoś brakuje słów.
Zadzwoniłbym do Ciebie ale wiem, że tego nie chcesz. Wybełkotał że Cię kocham, że jest tu źle i serio tęsknie.
Reposted fromnataliana nataliana viagdziejestola gdziejestola
bellabella
czujesz się głupio kiedy pytają co słychać?
Reposted fromthesmajl thesmajl viagdziejestola gdziejestola
bellabella
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck - Na wschód od Edenu
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaimpulsivee impulsivee
bellabella
bądź bardzo obok.
Reposted frommarlena marlena viaimpulsivee impulsivee
bellabella
9184 b57d
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 viagdziejestola gdziejestola
bellabella
Ale ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień bez powodu. Coś musiało się stać. Nikt tak po prostu nie rezygnuje ze wszystkiego.
— ,,Przemilczenia''-Sue Eckstein
Reposted fromaynis aynis viaimpulsivee impulsivee
bellabella
Chciałabym Ci napisać, że tęsknię.  
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaimpulsivee impulsivee
bellabella
obudziłem się i mam dość tego dnia. przeżywania tego samego ciągle od nowa...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaimpulsivee impulsivee
bellabella
9761 7257
Reposted fromspes spes viaimpulsivee impulsivee
bellabella

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viaimpulsivee impulsivee
bellabella

June 30 2017

bellabella
Gdyby dało się kogoś zatrzymać, jak zwykły długopis, nawet taki, który kiedyś się wypisze... Gdyby się miało na tyle odwagi, by na pożegnanie wszystko zostało powiedziane. Gdybyś pojawił się wcześniej, gdybyś nie zrobił takiego wrażenia. Gdyby było drugie życie, by przeżyć coś dwa razy w inny sposób- znalazlabym Cię. A teraz żegnam, bo najłatwiej się ucieka.
— Pożegnania
Reposted fromlacrimas lacrimas
1656 8d90 500
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers
bellabella


Dandelion
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl